"Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket." Ef. 5:11

Említi-e a Biblia a dinoszauruszokat?

2017/03/12. - írta: Chromatius

A címben feltett kérdésre nem lehett határozott igennel/nemmel felelni, de mindent egybevetve úgy tűnik, a Szentírás beszél róluk.

Tovább Szólj hozzá!

Vitaest a csodás karizmákról

2017/03/10. - írta: Chromatius

2017. 02. 21-én Márkus Tamás András és Nagy Gergely, két református teológus-lelkipásztor az Evangelikál csoport szervezésében, egy nyílt, moderált vitaest alkalmával kereste a válaszokat arra, hogy valóban véget ért-e a csodás karizmák kora. Miért adatott a nyelveken szólás, prófétálás és a gyógyítások kegyelmi ajándéka az egyház részére? Valóban elmúltak az apostoli kor végével vagy tovább élnek napjainkban is?

dsc_0388.jpg

Tovább Szólj hozzá!

A kálvinizmus 5 pontja - 2. Feltétel nélküli kiválasztás R500

2017/02/03. - írta: Chromatius

Ezen cím alatt futó sorozatban vázlatos, igehelyekkel alátámasztott, rövid összefoglalását szeretnénk közölni a kálvinizmus 5 pontjának, a T.U.L.I.P.-nak.

T.U.L.I.P.: mozaikszó, a kálvinizmus 5 pontja: 1. Teljes romlottság (teljes képtelenség a jóra) 2. Feltétel nélküli kiválasztás 3. Korlátozott engesztelés (részleges vagy behatárolt megváltás) 4. Ellenállhatatlan kegyelem 5. A szentek állhatatossága (üdvösségre való megtartatása)

Tovább 1 komment

A kálvinizmus 5 pontja - 1. Teljes romlottság R500

2017/01/31. - írta: Chromatius

Ezen cím alatt futó sorozatban vázlatos, igehelyekkel alátámasztott, rövid összefoglalását szeretnénk közölni a kálvinizmus 5 pontjának, a T.U.L.I.P.-nak.

T.U.L.I.P.: mozaikszó, a kálvinizmus 5 pontja: 1. Teljes romlottság (teljes képtelenség a jóra) 2. Feltétel nélküli kiválasztás 3. Korlátozott engesztelés (részleges vagy behatárolt megváltás) 4. Ellenállhatatlan kegyelem 5. A szentek állhatatossága (üdvösségre való megtartatása)

Tovább Szólj hozzá!

Noé bárkája: valóban ellentmond a józan észnek?

2017/01/25. - írta: Chromatius

Az özönvíz története olyan kérdéseket vet fel, melyekből kiindulva sokszor elvetik az írásmagyarázat konzervatív módszerét, fundamentalistának, képtelenségnek, „logisztikai képtelenségnek” beállítva azt a felvetést, miszerint elég nagy volt az özönvíz ahhoz, hogy a föld minden részét elárassza, illetve Noé bárkája ahhoz, hogy valóban, a föld minden állata elférjen benne.

Így tett Szabados Ádám is [akinek munkásságát és erőfeszítéseit e blog szerzője is nagyra tartja] egyik legutóbbi kétrészes cikksorozatában [ITT és ITT], melyben fundamentalistának, józan ésszel megmagyarázhatatlan képtelenségnek állította be az özönvíz szó szerinti értelmezését, és vetett fel egy olyan magyarázatot, mely több kérdést és képtelenséget hagy maga után, mint amennyit megválaszol, illetve egyáltalán nem koherens és összefüggő a Szentírás többi, ide vonatkozó részével. E hosszabb cikkben bemutatnánk a hagyományos értelmezést, mely egyben cáfolat is Ádám sorozatára.

Felmerül sok kérdés e történet kapcsán: tényleg megtörtént az özönvíz? Tényleg elárasztotta az egész teremtett világot? Tényleg képes volt a bárka befogadni minden állatból kettőt? Bár első hallásra sokakban kétséget ébresztenek ezek a kérdések, mégis, mindegyik kérdésre a válasz egy hangos „igen”.noahs-ark-theme-park.jpg

Tovább 52 komment

Lista a Római Katolikus Egyház tévtanairól R500

2017/01/18. - írta: Chromatius

A protestáns reformáció megtörténtének oka volt. Alapvetően azok ellen a katolikus tévtanítások ellen harcoltak eleink, melyek az évszázadok során rakódtak az egyházra [és vannak jelen napjainkban is a katolikusok között]. Miután Luther Márton összehasonlította a Szentírást a katolikus tanításokkal, Wittenbergben kifüggesztette 95 tételét. Ahelyett azonban, hogy a katolikus egyház reformálódott volna dogmáiban, a reformáció olyan protestánsokat szült, akiknek célja az volt, hogy az egyház visszatérjen a Szentíráshoz.

Mivel egyes protestáns [sőt, katolikus] olvasók nem hitték, hogy valóban azt képviseli Róma, amikről korábban cikkeztünk, illetve pontatlan idézéssel vádoltak akkor is, ha szó szerint citáltuk tanaikat, alább egy összegzett gyűjtést olvashatnak, egyenesen a katolikus egyház hivatalos tanításából, a Katolikus Katekizmusból, mely tartalmazza Róma tévtanait. Honnan tudjuk, hogy tévtanítások ezek? Összevetettük őket a Szentírással. Érdemes elgondolkodni azon, hogy mi köt össze ezek után velük minket?

martin-luther-at-council-worms.jpg

Tovább 2 komment

Miért nem lehet egy kálvinista református karizmatikus? Kálvin a karizmák ellen

2017/01/11. - írta: Chromatius

A kálvinizmus legújabb térhódításával furcsa egyveleg keletkezik a történeti, bibliai kálvinizmus és a karizmatikus megtapasztalások és imádat összeolvadásával. Fiatal és mozgékony református emberek olyan nemzedékét vonja magába ez, akik hisznek a csodákban, a gyógyításokban, a próféciákban, nyelveken szólásban, stb. Nem látják annak okát, hogy a Szentléleknek ezen ajándékai miért szűntek volna meg az Újszövetségben [bevezető írások a szesszacionizus alapjairól ITT, ITT és ITT olvashatók] .

Ez a folyamat a református közösségekben napjainkban gyakorlatilag válasz nélkül terjed [így van ez sajnos a Magyarországi Református Egyházban is – a szerk.]. Azt hiszem ezeknek a kálvinista embereknek más nem tud jobb választ adni arra a kérdésre, hogy miért tévelyegnek, mint maga Kálvin János. [alább Stephen Lawson: A karizmatikus krízis egyháztörténeti szempontból c. előadása]

slawson.jpg

Stephen Lawson

Tovább 1 komment

Protestáns hitvallások a katolikus tévtanítások ellen. R500

2017/01/08. - írta: Chromatius

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, a Reformáció évének megnyitóünnepségén egyetlen bibliai ige vagy protestáns tanítás [5 Sola] sem hangzott el, nem került elő a Szentírás. Igyekszünk ezért ezt a hiányosságot pótolni és felmutatni azt, hogy mi Luther és Kálvin öröksége, illetve mik azok a tévtanítások, melyek háttérbe szorítják, elnyomják hitvallásainkat a katolikus egyházzal folytatott megbékélés nevében.

A konfesszionális ortodox kálvinizmus szellemében tehát alább egy hosszabb gyűjtést olvashatnak most arról, hogy hogyan lépnek fel történelmi protestáns hitvallásaink Róma ma is meglévő herezisei ellen [szó sincs arról tehát, hogy  ezek pusztán a középkori üldözések eredményei: súlyos tévtanokat cáfolnak és mutatják fel velük szemben a tiszta hitet].

Itt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezek a hitvallások nem pusztán történelmi dokumentumok, nem "emlékiratok" hanem számos keresztyén gyülekezet élő hitvallásai ma is. Minden konzervatív egyháznak van vállalt hitvallása ezek közül, Magyarországon a református egyház egészen a II. Világháborúig ugyanígy, hitvalláshoz hű alapon állt. 

Sajnálatos tény az, hogy ma Magyarországon alig-alig található ezekhez hű protestáns felekezet – bár ennek egyik oka a szocializmusban erőltetett ökumenizmus hamis képzete -, mely tisztában van azzal, hogy tagjainak mit kell hinniük, ha ragaszkodnak Isten Igéjéhez és mi az, amit a politikai korrektség, vallási semlegesség és ökumenizmus nevében szeretnének ráerőltetni. Valóban egy csónakban evezünk mi, protestánsok velük [Rómával]? Döntse el ki-ki maga, miután elolvasta az alábbi írást.

reformation-image.jpg

Tovább Szólj hozzá!

Tetszett a bejegyzés? Kövesd a blogot!

blog.hu