"Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket." Ef. 5:11

Tévedés és a női próféták - John Piper karizmatikus felfogásának cáfolata

2017. május 20. - Chromatius

Úgy vélem, John MacArthur az alábbi cikkben jobb (szesszacionista) magyarázatot nyújt bizonyos fontos prófétálással kapcsolatos textusokról, mint híres kontinuacionista ellenfelei, ezt ajánlom az olvasók figyelmébe (még konkrétabban szólva megvédi a prófétálás hagyományos jelentését, és azt mondja, hogy ma is ilyen hagyományos jelentésben kell vennünk, azaz, nincs külön újfajta ÚT-i prófétálás).

E cikk folytatása a blogunkban megjelent, a karizmatikus prófétálás legitimitására felhozott Piper-i teológia cáfolatának. Az első rész ITT található.

macarthur_1.jpgJohn MacArthur

Tovább

A kegyelem tanai – a kálvinizmus evangéliuma

"A kálvinizmus maga az evangélium" C.H. Spurgeon.

A kálvinizmus/református teológia az, amely a legtisztábban mutatja fel az evangéliumot és Isten szabad kegyelmét. Okkal emelte ki azt is Spurgeon, hogy aki a kálvinizmust tagadja, az Jézus Krisztus evangéliumát tagadja. Nem véletlen tehát, hogy a legnagyobb támadások a református/kálvinista teológiát érik a világ részéről, mint ahogyan az sem, hogy egyes keresztény felekezetek foggal-körömmel harcolnak ellene, hiszen a “kegyelem tanai” nem az ember szabad akaratáról, hanem Isten szabad kegyelméről szólnak. Márpedig a modern korunk humanista-liberális világnézete és teológiája szinte képtelen megemészteni azt, hogy nem az ember áll az üdvösség középpontjában, hanem Isten kegyelme. Hogy mindezt nem érdemeljük meg és ezért mi magunk semmit sem tehetünk.

Álljon itt tehát egy korántsem teljes gyűjtés, ami a Szentírás alapján mutatja fel azt, hogy valóban, a kálvinizmus maga az evangélium. A cikk első felében röviden leírjuk és bemutatjuk a kegyelem tanait, a második részben pedig minden egyes kijelentést kategorizálva bibliai igékkel támasztunk alá. Ennek fényében gondolkodjon el mindenki, aki azt állítja a kálvinizmus öt pontjáról, tehát a kegyelem tanairól, hogy "nem ezt tanítja a Szentírás".

a_kegyelem_tanai-2.jpg

Tovább

Isten megengedi a női lelkészséget?

Először a választ adjuk meg a címben feltett kérdésre, majd a lehetséges ellenérveket fogjuk sorra cáfolni. Tehát a válasz egy prózai: nem. Ez nem hímsovinizmus, hanem Isten Igéjének rendelkezéseihez való hűség. Csak és kizárólag a lelkészi és ahhoz kapcsolódó hivatásokat tárgyaljuk itt, de megjegyezzük, hogy a politikai vezetői szerep szintén nem női hivatás, bár ez most nem tárgya az értekezésnek.

A cikk első részében kielemezzük mit mond a Biblia a nők és a lelkészszerep viszonyáról, a második részben röviden a diakónusi tisztségre térünk ki, míg végül sorra vesszük és cáfoljuk az összes érvet, mellyel a Szentírás egyértelmű kijelentésével ellentétesen, a női lelkészséget igyekeznek védeni és alátámasztani.

monkimage.jpg

Tovább

10 ok arra, hogy Jézus feltámadását tényként kezeljük

A keresztyénég legnagyobb ünnepéhez kapcsolódik az, amit a hívők a történelem legnagyobb csodájaként szoktak jellemezni, a hitetlenek pedig ezzel ellentétben a bibliai beszámolót hallucinációnak, mítosznak, esetleg összeesküvésnek, viszont semmiképpen sem ténynek veszik. Mikor a keresztyén ember a feltámadásról beszél, az esetek nagyon nagy többségében „hitkérdés”-ként említi, a feltámadást nem bizonyított tényként, hanem „pusztán” a hit dolgaként kezeli. Ennél a pontnál következik be a legnagyobb meghasonlás a szkeptikusokkal szemben, pedig az azóta eltelt évek alatt bizonyítékok sora erősítette és erősítheti meg Jézus feltámadásának történelmi mivoltát.

Az alábbi cikkben a 10 legfontosabb érvet közöljük, melyek bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a Názáreti Jézus valóban feltámadt. 

A lista természetesen tömör és nem teljes, viszont reménykedünk abban, hogy az olvasó számára jó kiindulási alapot nyújthat arra, hogy hitelesként és tényként fogadhassa el a feltámadást.

jesus-thomas-e1477702197348-696x350.jpg

Tovább

Alászállt a poklokra? Hol volt Jézus a feltámadása előtt?

Tudjuk, hogy Jézus meghalt. De mi történt vele ezután? Tudjuk azt is, hogy a testét József sírjába temették, de mi történt a lelkével? Mit jelent az Apostoli Hitvallás "alászállt a poklokra" mondata? Egy biztos: nem azt, hogy szó szerint, prédikálni szállt volna alá Krsiztus a hádészba, mint ahogyan a Római Katolikus Egyház tanítja.

Álljon itt Sebestyén Jenő tömör, mégis rendkívül alapos összefoglalása és véleménye a pokolra-szállás különböző nézeteivel kapcsolatban. (Dogmatika, II. 79-82. old.)

"A poklokra szállás egyike a legbonyolultabb kérdéseknek, mert az egyes felekeztek szerint többféle magyarázata is van. Az első eltérés mindjárt az, hogy némelyek már a felmagasztaltatás első lépcsőjének tekintik, mint pl. a római katholikusok és a lutheránusok.

A második általános megjegyzésünk, hogy tény az, miszerint ez a mondat eredetileg nem volt benne az Apostoli Hitvallásban. Volt olyan szöveg, amelyben csak az eltemettetésről van szó. Volt olyan is, ahol csak a "száll alá" kifejezés volt meg és volt olyan is, ahol mind a kettő benne volt a szövegben. Végül a mai sorrendben maradt meg a Hitvallás szövege.

A poklokra-szállás magyarázatánál nincs egység a különböző egyházak és felekeztek között, mert egy részük a valóságos és helyileg történt alászállást érti alatta, más részük pedig a Credo ez artikulusát másként, képletesen, vagy csak spirituálisán magyarázza.

descended_into_hell.jpg

Tovább

A nagypénteki események valós időben

A Szentírás azért adatott, hogy megismertesse velünk Istent, és nem azért, hogy elrejtse. Ennek fényében vizsgálta meg Russ Ramsey a nagypénteki eseményeket és állította össze az  idővonalát ennek a szörnyű napnak. Más teológusok leírása kissé eltérhet ettől, de ez természetes, mikor egy olyan korszakot akarunk rekonstruálni, ami nem fektetett akkora hangsúlyt a percekre, másodpercekre, mint a mi korunk.

Álljon itt tehát Krisztus Urunk utolsó napjának leirata, idővonala, bibliai igehelyekkel alátámasztva. Az időpontok hozzávetőlegesek. (A posztban János evangéliuma szerinti leiratot közöljük.)

4431-crown_of_thorns_edited_630w_tn.png

Tovább

Miért szűntek meg a csodás karizmák? A szesszacionizmus alapjai

Nagy Gergely nyitóbeszéde a karizmatikus vitaesten

2017. 02. 21-én Márkus Tamás András és Nagy Gergely, két református teológus-lelkipásztor az Evangelikál csoport szervezésében, egy nyílt, moderált vitaest alkalmával kereste a válaszokat arra, hogy valóban véget ért-e a csodás karizmák kora (a vitaest hanganyaga elérhető ITT). Nagy Gergely a szesszacionizmust képviselte, ami szerint a csodás karizmák elmúltak, a mai karizmatikus gyakorlat nem biblikus, nincs legitimitása, nem erről olvasunk az Igében. Alább olvasható nyitóbeszédének teljes leirata: a szesszacionizmus alapjai.

cessation_001.jpg

Tovább

Három ok, ami miatt Isten szesszacionista

"Uram! Hiszem, hogy Jordan Standridge (a cikk írója) játszani fog az NBA-ben (amerikai kosárlabda liga)! Nem! Kijelentem, hogy játszani fog az NBA-ben!"

Ezekkel a mondatokkal imádkozott felettem egy srác, mikor elhagytuk a középiskolai kosárlabda-tábort. Az után mondta ezt, miután imájában a nyelveken szólásról átváltott angolra. Legszívesebben azt mondtam volna neki: „Hát nem láttál engem egész héten játszani? Már az is csoda, ha csak a középiskolai csapat tagja lehetek!” Ez volt az első alkalom, hogy a modern nyelveken szólással találkoztam. Az évek során volt alkalmam részt venni számos karizmatikus eseményen a pünkösdi gyülekezetekben, de addig, amíg teológiára nem kerültem, nem igazán foglalkoztatott a karizmatikusság.

Az évek során annál inkább nőtt a megvetésem a „csodagyógyítók” iránt, minnél több embert láttam tolószékben imádkozni (abban a reményben, hogy meggyógyulnak pl. egy Benny Hinn által vezetett alkalom alatt), majd csalódottan távozni, Istent vádolni, vagy pusztán azt mondani, hogy egyszerűen nem volt elég hite a beteg embernek ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezek a történetek elkeserítettek és arra késztettek, hogy megvizsgáljam, mit is mond valójában Isten Igéje a csodás karizmákról (kegyelmi ajándékokról). Ezek után lettem szesszacionista, és az első dolog, amit azonnal észrevettem az az, hogy a szesszacionistákat Isten korlátozásával válódolták/vádolják.

Képzeljünk el egy dobozt. Hívjuk ezt „nem tehet csodát” doboznak. Aki e dobozon belül van, az  nem tud csodákat tenni. Nagyjából száz éve vádolják azzal az egyházon belül a szesszacionistákat, hogy ebbe a „dobozba zárják Istent”, az emberek magát Istent zárják dobozba. A szesszacionisták azonban azt gondolják, hogy Isten már nem olyan módon munkálkodik, mint tette azt korábban. Pontosabban: Ő korlátozza azokat a csodás dolgokat, amiket az emberek megtehettek korábban, ő teszi az embereket a „nem tehet csodát” dobozba. Attól függetlenül, hogy valóban létezetek olyan csodák, mikor valaki előtte nem tanult, emberi nyelven szólalt meg (ApCsel 2), meg tudott gyógyítani bénákat (ApCsel 3), vagy pontosan meg tudta jósolni a jövőt, mint Agabosz (ApCsel 21), a szesszacionisták hiszik, hogy Isten már nem engedi az embereknek, hogy ilyen csodákat vigyenek végbe.

Másszóval szesszacionistaként hiszem, hogy Isten – röviddel János apostol halála után – maga rakta vissza az embereket a „nem tehet csodát” dobozba, pont úgy, mint ahogy egyébként a világtörténelem nagyrészében tette. 

Tovább

Keresztény-e az Ortodox egyház? R500

(keleti ortodox, orosz, görög...)

1054-ben egyházszakadás történt a latin nyelvű nyugat és a görög nyelvű kelet között. Ezt a szakadást a „nagy skizma”-ként ismerjük, aminek következtében a római pápa és a konstantinápolyi pátriárka kölcsönösen kiátkozták egymást. Ez különbség és szakadás a mai napig fennáll a Római Katolikus és a Keleti Ortodox Egyház között.

Hasonlóan a rómaihoz, az ortodox egyház magát tartja az egyetlen igaz egyháznak, amely az apostoli hagyomány továbbvivője. Vizsgáljuk meg most néhány tanítását, hogy kiderüljön: valóban keresztény-e az Ortodox egyház.patriarch-kirill-orthodox-pascha.jpg

Tovább

A kálvinizmus 5 pontja - 3. Korlátozott engesztelés R500

Ezen cím alatt futó sorozatban vázlatos, igehelyekkel alátámasztott, rövid összefoglalását szeretnénk közölni a kálvinizmus 5 pontjának, a T.U.L.I.P.-nak.

T.U.L.I.P.: mozaikszó, a kálvinizmus 5 pontja: 1. Teljes romlottság (teljes képtelenség a jóra) 2. Feltétel nélküli kiválasztás 3. Korlátozott engesztelés (részleges vagy behatárolt megváltás) 4. Ellenállhatatlan kegyelem 5. A szentek állhatatossága (üdvösségre való megtartatása)

Korlátozott engesztelés  (Limited Atonement) – Krisztus az Ő választottainak a bűnét hordozta el a kereszten, az ő bűnükért fizette meg a váltságot, és nem minden emberért, aki valaha élt vagy élni fog (Kol 2:14, Róm 6:6, Jn 10:15, 26).

doctrines-of-grace-l.jpg

Tovább