"Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket." Ef. 5:11

"Válasz bizonyos rágalmakra és istenkáromlásokra, melyekkel egyes gonosz beállítottságú személyek gyűlöletet akarnak kelteni Isten örök predesztinációjának tanításával szemben" Kálvin János

2017. július 15. - GergelyNagy

„Sőt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-é a készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így?” (Róma 9:20) 

Bevezetés

Szeretett testvéreim, nem szabad azon elcsodálkoznunk, ha Isten örök predesztinációjának tantételét a Sátán támogatói támadják és küzdenek ellene, hiszen látjuk, hogy ez a mi üdvösségünk alapja, s Isten irántunk megnyilvánuló ingyenes jóságának jobb felmagasztalására is szolgál. Másrészről az ellene ugató kutyák azt hiszik, jó, és kedvező okuk van a nagyobb vakmerőségre, mintha semmi sem lenne az ember értelmével ellentétesebb, mint üdvösségünket az Isten jóakaratába helyezni annak kimondásával, hogy egyedül és kizárólag Őrá tartozik a mi kiválasztásunk, mégpedig anélkül, hogy bármit találna bennünk, amiért kiválaszt, s hitet ad, melyen keresztül megigazulunk. Micsoda? Miután nincs személyhez kötve, jó okkal pusztán az Ő nagylelkűségére hagyatkozva ad kegyelmet azoknak, akiknek akar, miközben a többieket meghagyja a végromlásban. Én azonban hagyom ennek a dolognak a bővebb tárgyalását, mert bőséges anyag áll rendelkezésre azokban a könyvekben, melyek nyomtatásban jelentek meg, s nektek is elégségeseknek kell lenniük. Azt az irományt illetően, amelyet széltében-hosszában terjesztettek a hitünk eme tantételének megsemmisítése végett, nos, igazság szerint ez válaszra sem méltó. Egy oldalról ugyanis tudatlansággal és brutalitással teljes, így bárki könnyedé megítélheti, másrészt annyira tele van pökhendiséggel, hogy egyenesen csodálatos, miképpen hallgattatnak meg ezek a bajkeverők és szégyenteljes csalók, aki ily gyalázatosan kiforgatják a Szentírást. Mivel azonban megértettem, hogy vannak néhányan, akiket az egyszerűségük és gyengeségük folytán ezek felzaklattak, jónak láttam venni a fáradtságot bemutatni nekik, miképpen kell megmagyarázniuk ezt a dolgot maguknak, hogy többé már ne téveszthessék meg őket ezek a csalók.

kalvin.jpg

Tovább

William P. Young: "A viskó" vs. a Biblia

A viskó William Paul Young novellája, mely több, mint 20 millió példányban kelt el, illetve filmet is készítettek belőle. Egy férfiról szól, akinek meggyilkolták a lányát, és ez az esemény odáig vezette őt, hogy feltegye a talán legtöbbször feltett kérdést: miért engedi meg Isten ezt a sok gonoszságot a világban? Visszatér arra a helyre, ahol meghalt a lánya és ott találkozik Istennel, aki egy nő és Papának hívják (a Szentlélek szintén nő).

Bár a viskó fikció, rengeteg herezist, bibliával szembemenő tanítást tartalmaz, lássuk mik ezek.fb-share-img.jpg

Tovább

Tévedés és a női próféták - John Piper karizmatikus felfogásának cáfolata

Úgy vélem, John MacArthur az alábbi cikkben jobb (szesszacionista) magyarázatot nyújt bizonyos fontos prófétálással kapcsolatos textusokról, mint híres kontinuacionista ellenfelei, ezt ajánlom az olvasók figyelmébe (még konkrétabban szólva megvédi a prófétálás hagyományos jelentését, és azt mondja, hogy ma is ilyen hagyományos jelentésben kell vennünk, azaz, nincs külön újfajta ÚT-i prófétálás).

E cikk folytatása a blogunkban megjelent, a karizmatikus prófétálás legitimitására felhozott Piper-i teológia cáfolatának. Az első rész ITT található.

macarthur_1.jpgJohn MacArthur

Tovább

Isten megengedi a női lelkészséget?

Először a választ adjuk meg a címben feltett kérdésre, majd a lehetséges ellenérveket fogjuk sorra cáfolni. Tehát a válasz egy prózai: nem. Ez nem hímsovinizmus, hanem Isten Igéjének rendelkezéseihez való hűség. Csak és kizárólag a lelkészi és ahhoz kapcsolódó hivatásokat tárgyaljuk itt, de megjegyezzük, hogy a politikai vezetői szerep szintén nem női hivatás, bár ez most nem tárgya az értekezésnek.

A cikk első részében kielemezzük mit mond a Biblia a nők és a lelkészszerep viszonyáról, a második részben röviden a diakónusi tisztségre térünk ki, míg végül sorra vesszük és cáfoljuk az összes érvet, mellyel a Szentírás egyértelmű kijelentésével ellentétesen, a női lelkészséget igyekeznek védeni és alátámasztani.

monkimage.jpg

Tovább

Alászállt a poklokra? Hol volt Jézus a feltámadása előtt?

Tudjuk, hogy Jézus meghalt. De mi történt vele ezután? Tudjuk azt is, hogy a testét József sírjába temették, de mi történt a lelkével? Mit jelent az Apostoli Hitvallás "alászállt a poklokra" mondata? Egy biztos: nem azt, hogy szó szerint, prédikálni szállt volna alá Krsiztus a hádészba, mint ahogyan a Római Katolikus Egyház tanítja.

Álljon itt Sebestyén Jenő tömör, mégis rendkívül alapos összefoglalása és véleménye a pokolra-szállás különböző nézeteivel kapcsolatban. (Dogmatika, II. 79-82. old.)

"A poklokra szállás egyike a legbonyolultabb kérdéseknek, mert az egyes felekeztek szerint többféle magyarázata is van. Az első eltérés mindjárt az, hogy némelyek már a felmagasztaltatás első lépcsőjének tekintik, mint pl. a római katholikusok és a lutheránusok.

A második általános megjegyzésünk, hogy tény az, miszerint ez a mondat eredetileg nem volt benne az Apostoli Hitvallásban. Volt olyan szöveg, amelyben csak az eltemettetésről van szó. Volt olyan is, ahol csak a "száll alá" kifejezés volt meg és volt olyan is, ahol mind a kettő benne volt a szövegben. Végül a mai sorrendben maradt meg a Hitvallás szövege.

A poklokra-szállás magyarázatánál nincs egység a különböző egyházak és felekeztek között, mert egy részük a valóságos és helyileg történt alászállást érti alatta, más részük pedig a Credo ez artikulusát másként, képletesen, vagy csak spirituálisán magyarázza.

descended_into_hell.jpg

Tovább

A nagypénteki események valós időben

A Szentírás azért adatott, hogy megismertesse velünk Istent, és nem azért, hogy elrejtse. Ennek fényében vizsgálta meg Russ Ramsey a nagypénteki eseményeket és állította össze az  idővonalát ennek a szörnyű napnak. Más teológusok leírása kissé eltérhet ettől, de ez természetes, mikor egy olyan korszakot akarunk rekonstruálni, ami nem fektetett akkora hangsúlyt a percekre, másodpercekre, mint a mi korunk.

Álljon itt tehát Krisztus Urunk utolsó napjának leirata, idővonala, bibliai igehelyekkel alátámasztva. Az időpontok hozzávetőlegesek. (A posztban János evangéliuma szerinti leiratot közöljük.)

4431-crown_of_thorns_edited_630w_tn.png

Tovább

Három ok, ami miatt Isten szesszacionista

"Uram! Hiszem, hogy Jordan Standridge (a cikk írója) játszani fog az NBA-ben (amerikai kosárlabda liga)! Nem! Kijelentem, hogy játszani fog az NBA-ben!"

Ezekkel a mondatokkal imádkozott felettem egy srác, mikor elhagytuk a középiskolai kosárlabda-tábort. Az után mondta ezt, miután imájában a nyelveken szólásról átváltott angolra. Legszívesebben azt mondtam volna neki: „Hát nem láttál engem egész héten játszani? Már az is csoda, ha csak a középiskolai csapat tagja lehetek!” Ez volt az első alkalom, hogy a modern nyelveken szólással találkoztam. Az évek során volt alkalmam részt venni számos karizmatikus eseményen a pünkösdi gyülekezetekben, de addig, amíg teológiára nem kerültem, nem igazán foglalkoztatott a karizmatikusság.

Az évek során annál inkább nőtt a megvetésem a „csodagyógyítók” iránt, minnél több embert láttam tolószékben imádkozni (abban a reményben, hogy meggyógyulnak pl. egy Benny Hinn által vezetett alkalom alatt), majd csalódottan távozni, Istent vádolni, vagy pusztán azt mondani, hogy egyszerűen nem volt elég hite a beteg embernek ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezek a történetek elkeserítettek és arra késztettek, hogy megvizsgáljam, mit is mond valójában Isten Igéje a csodás karizmákról (kegyelmi ajándékokról). Ezek után lettem szesszacionista, és az első dolog, amit azonnal észrevettem az az, hogy a szesszacionistákat Isten korlátozásával válódolták/vádolják.

Képzeljünk el egy dobozt. Hívjuk ezt „nem tehet csodát” doboznak. Aki e dobozon belül van, az  nem tud csodákat tenni. Nagyjából száz éve vádolják azzal az egyházon belül a szesszacionistákat, hogy ebbe a „dobozba zárják Istent”, az emberek magát Istent zárják dobozba. A szesszacionisták azonban azt gondolják, hogy Isten már nem olyan módon munkálkodik, mint tette azt korábban. Pontosabban: Ő korlátozza azokat a csodás dolgokat, amiket az emberek megtehettek korábban, ő teszi az embereket a „nem tehet csodát” dobozba. Attól függetlenül, hogy valóban létezetek olyan csodák, mikor valaki előtte nem tanult, emberi nyelven szólalt meg (ApCsel 2), meg tudott gyógyítani bénákat (ApCsel 3), vagy pontosan meg tudta jósolni a jövőt, mint Agabosz (ApCsel 21), a szesszacionisták hiszik, hogy Isten már nem engedi az embereknek, hogy ilyen csodákat vigyenek végbe.

Másszóval szesszacionistaként hiszem, hogy Isten – röviddel János apostol halála után – maga rakta vissza az embereket a „nem tehet csodát” dobozba, pont úgy, mint ahogy egyébként a világtörténelem nagyrészében tette. 

Tovább

Keresztény-e az Ortodox egyház? R500

(keleti ortodox, orosz, görög...)

1054-ben egyházszakadás történt a latin nyelvű nyugat és a görög nyelvű kelet között. Ezt a szakadást a „nagy skizma”-ként ismerjük, aminek következtében a római pápa és a konstantinápolyi pátriárka kölcsönösen kiátkozták egymást. Ez különbség és szakadás a mai napig fennáll a Római Katolikus és a Keleti Ortodox Egyház között.

Hasonlóan a rómaihoz, az ortodox egyház magát tartja az egyetlen igaz egyháznak, amely az apostoli hagyomány továbbvivője. Vizsgáljuk meg most néhány tanítását, hogy kiderüljön: valóban keresztény-e az Ortodox egyház.patriarch-kirill-orthodox-pascha.jpg

Tovább

Bemutatjuk Dr. John F. MacArthurt

macarthur-john-300x300.jpgB.A., Los Angeles Pacific College
M.Div., Talbot Theological Seminary
Litt.D., Grace Graduate School
D.D., Talbot Theological Seminary 

John MacArthur a Grace Community Church (Sun Valley, Kalifornia) pásztor-tanítója, író, előadó, a The Master’s College and Seminary elnöke, és a Grace to You egyik tanítója.

1964-1966-ig dr. MacArthur társlelkészként szolgált a Calvary Bible Church-nél, (Burbank, Kalifornia) és 1966-1969-ig tantestületi tag volt a Talbot Theological Seminary-n, ahol kitüntetéssel doktorált.

Tovább

Van-e lelkészi elhívás?

Sokan így érzik, hogy van. Érzik, hogy Isten vonja őket magukhoz. Fordítva is van igénk, hogy közelednünk kell Istenhez. Csakhogy itt általános keresztényi elhívásról van szó, ami arra hív, hogy az illető foglalkozzon Istennel, hirdesse vagy bármi egyéb módon szolgáljon neki, vagy ismerje meg.

Egy ilyen hívást valóban lehet érezni belsőleg, szubjektíve, hasonlóan, mint az üdvbizonyosság érzését.

Ez viszont távolról sem jelenti azt, hogy az illetőnek Isten parancsba adta, hogy legyen lelkipásztor. Egy ilyen parancsot éppúgy nem lehet kiolvasni az igéből, minthogy nem lehet se egy vízvezetékszerelői, se egy informatikusi állást sem kiolvasni. A Biblia nem szabja meg nekünk, hogy milyen döntéseket hozzunk életünk nehéz fordulópontjain, nem dönt helyettünk. Hanem amit az Írás ad az az, hogy közli Isten irányelveit, amelyek alapján mi képesek leszünk minden dologhoz Istennek tetszően viszonyulni. De ekkor nem döntéseket kapunk kézhez, hanem elveket, szabályokat, amelyek alapján dönthetünk. Ezt mondhatjuk úgy is, hogy Kr. szellemisége szerint leszünk képesek döntéseket hozni, amely szellemiség/gondolkodásmód a Bibliában van közreadva, utánzásra/elsajátításra.

Tovább